हामी ncp.org.np मा चाडै आउँदै छौ


मा.शत्रुधन महतो


मा.शत्रुधन महतो 
धनुषा क्षेत्र नं. ४
प्रदेशसभा क्षेत्र नं. २

<

नवयुग

ठेगाना