हामी ncp.org.np मा चाडै आउँदै छौ


मा.शारदादेवी थापा


मा.शारदादेवी थापा
महोत्तरी क्षेत्र नं. १
प्रदेशसभा क्षेत्र नं. १

<

नवयुग

ठेगाना