मा. केपी शर्मा ओली


मा. केपी शर्मा ओली 
झापा क्षेत्र नं. ५

<

नवयुग

ठेगाना