मा.चन्द्रबहादुर लामा

मा.चन्द्रबहादुर लामा
काभ्रेपलाञ्चोक  क्षेत्र नम्बर १
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं. २
 
 

<

नवयुग

ठेगाना