मा. पृथ्वी सुब्बा गुरुङ


मा. पृथ्वीसुब्बा गुरुङ
लमजुङ
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.ख

<

नवयुग

ठेगाना