मा.पदमबहादुर रोकाय


मा.पदमबहादुर रोकाय
जुम्ला 
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.ख

 

<

नवयुग

ठेगाना