मा.अम्मरबहादुर थापा


मा.अम्मरबहादुर थापा
दैलेख  क्षेत्र नं. १
प्रदेश सभा निर्वाचन क्षेत्र नं.ख


 

<

नवयुग

ठेगाना