तेस्रो राष्ट्रिय महाधिवेशनको दस्तावेज

तृतीय महाधिवेशनको
राजनीतिक प्रस्ताव

 

का. तुलसीलाल अमात्य, मन्त्री, अन्तर जोन सामञ्जस्य समितिद्वारा पे्रषित र तृतीय महाधिवेशनद्वारा पारित)

(२०१९ वैशाख ४ गतेदेखि १५ गतेसम्म)

 

राजनीति आयोगको भनाई

अन्तर जोन सामञ्जस्य समितिका मन्त्री का. तुलसीलाल अमात्यले तेस्रो पार्टी महाधिवेशनमा राजनीतिक रिपोर्ट पेश गर्नुभएको थियो । उक्त रिपोर्टमा सबै प्रतिनिधिहरूले आफ्नो विचार प्रकट गर्न सकून् भन्ने उद्देश्यले प्रतिनिधिहरूको विभिन्न डफ्फा पार्टी महाधिवेशनले बनाएको थियो । यी विभिन्न डफ्फा बैठकहरूमा सबै साथीहरूले भाग लिए । संशोधन, थपघट आदिका विभिन्न सुझावहरू आए ।

डफ्फा बैठकबाट आएका विभिन्न सुझावहरूलाई एकत्रि गर्न महाधिवेशनले ९ जनाको एउटा आयोग खडा ग¥यो । सो आयोगले डफ्फा बैठकहरूबाट आएका सुझावहरूलाई एकत्रित गरी महाधिवेशनमा पेश ग¥यो । औपचारिक रूपबाट तेस्रो पार्टी महाधिवेशनले रिपोर्टमा आएका सुझावहरूलाई स्वीकृति, अस्वीकृति, नया थप सुझाव आदि दिने काम गरी राजनीतिक रिपोर्टलाई पारित ग¥यो ।

त्यसपछि पारित गरिएको विभिन्न सुझावहरूको आधारमा रिपोर्टमा संशोधन गरी प्रकाशित गर्न पार्टी महाधिवेशनले ५ जनाको एउटा राजनीतिक आयोगको गठन ग¥यो । तेस्रो पार्टी महाधिवेशनको सो आदेश बमोजिम, मूल रिपोर्टमा संशोधन गरी यस रूपमा राजनीतिक रिपोर्ट तयार गरेका छौं ।

 

काठमाडौ

राजनीतिक आयोग

तेस्रो पार्टी महाधिवेशन

नवयुग

ठेगाना