cpnuml
बिशाल भट्टराई

बिशाल भट्टराई

भिडियो


https://scontent.fmaa1-3.fna.fbcdn.net/v/t15.5256-10/273935260_344408874246490_5838738655071160101_n.jpg?stp=dst-jpg_p206x206&_nc_cat=102&ccb=1-5&_nc_sid=ad6a45&_nc_ohc=laljjuWTV-YAX8FFYl8&_nc_ht=scontent.fmaa1-3.fna&oh=00_AT9DsQSIY_M9ll0NfUiaAhDovvHS3ev05wzkaS9IngvO1g&oe=6258219A
एमाले संसदीय दलको बैठकपछि प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराई
https://scontent.fmaa1-3.fna.fbcdn.net/v/t15.5256-10/266013459_1051582652296162_3427905559766355265_n.jpg?_nc_cat=103&ccb=1-5&_nc_sid=776239&_nc_ohc=JIF7qY-gy98AX-vICLt&_nc_ht=scontent.fmaa1-3.fna&oh=00_AT-ffgxf7tUBjJI8aMAHk0PY6cZN6OyA-BpvStcza3mEGg&oe=62589307
Radio Kantipur - 'द हेडलाईनर्स' - ६ पुष २०७८, मंगलवार रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको । | Facebook

नेकपा (एमाले) को मोबाइल एप डाउनलोड गर्नुहोस् ।

cpnuml
सम्पर्क

कुनै प्रश्न वा सुझाव भएमा यहाँबाट पठाउनुहोस् ।

https://github.com/igoshev/laravel-captcha