हिमकला गैह्रे तिवारी
हिमकला गैह्रे तिवारी
पार्टीमा राजनीतिक योगदान

पाटीमा संलग्न भएपछि निरन्तर पाटिले दिएका सबै जिम्मेवारी पूरा।पटक पटक जेल तथा यातना पाटीसेल देखि जवस माेर्चाका्े ईकाई कमिटि देखि केन्द्रीय कमिटीकाे विभिन्न भूमिकामा